CBIS 6479207
Vis hele bildet

100 års minnekonsert Arvid Aarsnes i Vangskyrkja

Minnekonsert i ord og tonar i Vangskyrkja for Arvid Aarsnes 1920-2020.

Minnekonsert i Vangskyrkja den 19. januar. Lokale utøvarar spelar musikken relatert til organist og kantor Arvid Aarsnes.

19.januar 2020
Tid: 17-00-18.30

Dei medverkande til minnekonserten er:
Anders Bauthus Unneland, song
Bjørg Aurora Ringheim Tveit, piano
Mari Bryn, song
Margit Mørkve, song
Håkon Asheim, hardingfele
Lars Ragnvaldsen, orgel
Jo Asgeir Lie, akkordeon,
Frode Vik, piano/orgel
Korgruppe frå Voss Gymnas
Fossegrimens prosjektkor,
Voss Kantori, dir. Astrid Gjestvang
Scholae Collegium, dir. Tone J. Fuglehaug
Orkesteret Fossegrimen, dir. Dagfinn Rohgde
Tone J. Fuglehaug, konferansier

Biletttpris: 200 kr. Førehandssal i Voss Bokhandel.
Billettsal ved inngang Vangskyrkja : kontant, vipps, bankkort

Pris fra 200
kr /

Kontaktinformasjon