cbis:2133153
cbis:2133153
Vossevangen

Dagskurs kameratredning i skred med Wild Voss

Dette dagskurset gir deg trening i å bruke skredutstyr til søk, utgraving og kameratredning. Vi øver på skredsituasjonar som krever organisering, presis lokalisering og effektiv utgraving frå snømassane. Litt grunnleggande førstehjelp blir ôg gjennomgått.

På dette kurset så riggar vi til eit øvingsområde som lignar eit snøskred. I snømassene grev vi ned dokker med elektronisk sender/mottakar, som du får øve på å finne og grave fram. Du vil raskt oppdage at sjølve søket går fort - og at utgravinga er den kritiske delen av redninga. På kurset lærer du strategiar for effektiv utgraving.

Etter dette kurset skal du vere i stand til å bruke skredutstyr (spade, elektronisk sendar/mottakar og søkestong) til å gjennomføre kameratredning av skredtekne.

Kursinnholdet blir tilpassa gruppa sine forkunnskaper. Vossafjella er snøsikre og har et rikt utvalg av toppturer som egner seg godt til skredkurs. Kurset lar seg derfor gjennomføre i nesten all slags vær og under alle slags forhold.

Plan for gjennomføring
Dette kurset gjennomfører vi på fleire stader i løpet av vinteren. Du får informasjon om oppmøtestad og andre praktiske detaljar om det einskilde kurset etter påmelding. Kurset startar normalt kl 10.30 varer i om lag 3,5 timar.

For meir informasjon, så kan du sjekke nettsida.
Har du spørsmål om kursinnhold, utstyr eller praktisk gjennomføring, send epost til [email protected] eller ring 93484041.

Kontaktinformasjon

Produktegenskaper

  • Vinter
  • Vår
  • Green travel

Map