voss skulptur

Vossavert

For å løfte heilhetsinntrykket til besøkande ynskjer Visit Voss/Voss Sentrum og medlemmane å jobbe med vertskapsrolla. 

På denne sida finn ein innhald som tilsette kan sjå på og lese igjennom. Her får ein kjennskap til Voss og dei andre medlemsbedriftene og blir såleis ein betre vossavert. 

 

Artiklar:

I "Den store Vossaguiden" finn ein ei grundig introduksjon til Voss og dei ulike sidene av bygda.

"Vossavet" er enkle bod for å gjere besøkandes meir bevisste på sine val og på sårbarheiter i miljøet vårt. 

 

Filmar

Her får du eit innblikk i ei og ei bedrift. Kva tilbyr denne bedrifta og kven jobbar der?

TeBe
Voss Vind

 

Skydive Voss/Voss Fallskjermklubb

 

Tre Brør
Voss Resort

Om Voss Resort

Snjolegging i Voss Resort: