Nesheimstunet
©Svein Ulvund

Medlemsinfo - koronasituasjonen

Korleis skal ein svare gjestar i den uvisse korona-tida framover?

Her er nokre gode tips henta frå Visit Nordvest sin blogg

Kva skal ein seie til dei gjestane som bookingar litt fram i tid? 

Anbefalinga er å sende ein e-post eller ta kontakt på telefon til dine framtidige gjestar og informere om situasjonen, og at dei ikkje pr. dags dato veit kor lenge denne situasjonen vil vare. Oppfordre om å ikkje avbestille, men å booke om til nytt tidspunkt fram i tid. I tillegg er det fint å informere om at de kan følge med på sida som Visit Norway har lagt om det å reise til Norge:

Norsk
Engelsk
Tysk

Kva avbestillingsrutinar bør ein operere med? Full refusjon? 

Dette er eit vanskeleg spørsmål, som ein sjølv må vurdere opp i mot egne generelle avbestillingsreglar. Mange av dei som avbestiller, vil få sine reiser redundert av sine forsikringsselskap. Om reisen er bestill via ein turoperatør, så vil det vere ein sak mellom dykk sjølv og turoperatøren i høve til kva slags avbestillingsreglar ein har blitt samde om i kontrakten. Visit Norway oppfordrer til at ein heller prøver å booke om til ein ny dato fram i tid, i stadenfor å avbestille. 

Kva om ein kunde avbestiller grunna frykt (for stenging, smitte, karantene etc.)?

Dette er i utgangspunktet ikkje ein force majeure situasjon og dei vanlege avbestillingsreglane ein har vil gjelde. Det må tas forbehold om at justeringar kanskje må gjerast etterkvart som det kjem avklaringar av allde delane av regelverket om force majeure. 

Vi sel våre overnattingstenester via Booking.com, og no ber dei oss om å betale tilbake overnatting kjøpt som "non-refundable". Kva bør vi gjere? 

Advokat i NHO reiseliv oppfordrar bedriftene til å IKKJE gjere dette, men at dykk forheld dykk til avtalen dokke har med Booking.com som seier at "non refundable" ikkje skal tilbakebetalast. Booking.com prøvar no å endre regelverket, men det kan ikkje ha tilbakeverkande kraft for bedriftene. Bakgrunnen for at Booking.com og andre OTA-er prøver å endre reglane no er at forsikringsselskapa søker regress frå OTA-ane etter at kundene har fått dekt kostnadene via reiseforsikringa si.