cbis:2091086
cbis:2091086
cbis:2091086

Sommarleik, Myrkdalen

Sommarleik for barn mellom 8-12 år i Myrkdalen

Vi inviterar born mellom 8-12 år til å bli med på ein morosam aktivitetsdag med spel og leikar utandørs. Det blir ein sosial arena der vi skal ha det kjekt saman, bli kjent med andre og få nye venner.

Skildring
Erfarne aktivitetsleiarar tilrettelegg for varierte utandørsaktivitetar som frisbeegolf, ballsport, stjerneorientering, sykling og mykje meir. Ein kan velja mellom 3 ulike datoar i juli og august. Det er òg mogleg å melda seg på fleire dagar om ein ynskjer.

Dato: 4. 5. og 6. juli og 1. 2. og 3. august
Tidspunkt: kl. 10 – 16
Oppmøte: Utenfor Myrkdalsstovo
Ta med: Nistepakke, sykkel og sykkelhjelm. Hugs klede etter vêret.

Pris fra 250
NOK /

Kontaktinformasjon

Anledninger

  • 04 Jul 2022 - 03 Aug 2022