Trugetur i Raundalen
Vis hele bildet
Skulestadmo

Trugetur i Raundalen - Wild Voss

Trugeturen til Raudalen er ein ypperleg måte å få seg ei frisk vinteroppleving i vakker natur - utan ski på beina. Raundalen ligg like aust for Voss, og er for mange ei ukjent perle. I dalbotnen finn me den verna Raundalselvi, som snirklar seg gjennom trange juv og skogkledde myrområde. Snødekte fjell og bratte, skogkledde fjellsider omkransar dalen på begge sider. Her vandrar elg, hjort og småvilt - og nesten ingen andre. Toglinja mellom Bergen og Oslo går gjennom Raundalen, noko som opnar for utslippsfrie turar og komfortabel transport.

I sekken har guiden med seg lokalprodusert mat som vert laga på leirbålet. Bålkjelen sørgjer for varm drikke til alle. Om været er dårleg, går me saman og byggjer eit improvisert ly for nedbør og vind. Du vil raskt oppdaga at tida ved bålet gjev deg anledning til å nyta stillheita i skogen - langt frå kvardagen.

Me tilpassar turplanen til gruppa sine ynskje, og tek berre med oss små grupper. Dette er ein enkel og familievenleg tur der me oppsøkjer skogen i full vinterdrakt. Turane vert arrangert dagleg i vintersesongen, mellom 15. desember og 21. april.

Turen passar for friske deltakarar i normal fysisk form, som har lyst på ein tur i fredelege og naturskjønne omgjevnader. Turen går i skogterreng, og er relativt beskytta mot vind og uvær. Du treng ingen tidlegare erfaring frå trugeturar eller skiturar.

Sesong
Vinter

For spørsmål:
Kontakt Øystein på + 47 93484041 eller send epost til [email protected]

Kontaktinformasjon

Anledninger

  • 15 December 09:15
  • 16 December 09:15
  • 17 December 09:15
  • 18 December 09:15
  • 19 December 09:15
  • 20 December 09:15
  • 21 December 09:15
  • 22 December 09:15

Map