cbis:1983853
cbis:1983853
cbis:1983853
Voss

Vossa Bike

Prøv ein elektrisk bygdesykkel og utforsk Voss.

Få ShareBike til telefonen din og bli med.

Vossabike er ein enkel, morosam og miljøvenleg måte å utforska Voss på. Me trur det er verdas fyrste elsykkeldeling på bygda!

Stasjonar:
Voss stasjon
Kapasitet: 10 elektriske bygdesyklar

Med togstasjonen, bussterminalen og gondolbanen rett i nærleiken er det kort veg for reisande å finna seg ein bygdesykkel.

Sykkelstasjonen står plassert på nedsida av stasjonsbygget rett ved korttidsparkeringa.

Hestavangen Nord
Kapasitet: 10 elektriske bygdesyklar

Med bygdesyklane plassert midt på Vangen har sykkelturen eit godt utgangspunkt. Det er berre å velje ein retning og sykle av gårde.

Sykkelstasjonen står plassert i enden av “hesteskoen” i Hestavangen, rett ved skodespelaren Lars Tvildes monument.

Prisar:
Tråkk og betal - den beste løysinga for turistar.
Kr 70,- per påbegynte time (maks døgnpris kr 300,-)

Årsabonnement - best for dei som besøker Voss mykje eller fastbuande
Kr 30,- per påbegynte time, etter første time (maks døgnpris kr 150)
+ kr 500 (årlig eingangssum)

Vossabike er eit pilotprosjekt for å finne ut om elsykkeldeling er bærekraftig i mindre tettstader, og for å finne ut korleis elsykler kan vere eit godt supplement til kollektivtransport.

Vossabike er eigd av Voss Parkering og Vy.
Samarbeidspartnarar er Visit Voss, Voss Herad, ShareBike, BaneNor og Vestland Fylkeskommune.

Kontaktinformasjon

Produktegenskaper

  • Sommer
  • Vår
  • Høst

Map