bergslitræet

Bergsliløypa

Ei natur- og kulturløype på Vossevangen. Bergsliløypa har sju postar på stadar eller ved monument som har tilknyting til dei tre Bergslikunstnarane. Løypa går frå sentrum og gjennom Prestegardsmoen langs Vangsvatnet. Ein post på vegen er idylliske Bergslitræet, der brørne Knud og Brynjulf Bergslien voks opp. Brosjyre får du hjå turistinformasjonen eller frå Voss Folkemuseum.

Her kan du lese meir om Bergslitræet.

A nature and kulture path in the centre of Voss. Bergsliløypa (The Bergsli-walk) has seven stops at a places of historical relevance or monuments connected to the three Bergsli-artists. The path starts in the city centre and goes thrugh the park area "Prestegardsmoen" besides lake "Vangsvatnet". One stop is the unique and beautiful Bergslitræet (Bergsli-tree), where the brothers Knud and Brynjulf Bergslien grew up. 

Pick up a brochure at Voss Touristinformation or Voss Folk Museum.

Tags
vandring