bergslitreet museum

Bergsliløypa

Ei natur- og kulturløype på Vossevangen. Bergsliløypa har sju postar på stadar eller ved monument som har tilknyting til dei tre Bergslikunstnarane. Løypa går frå sentrum og gjennom Prestegardsmoen langs Vangsvatnet. Ein post på vegen er idylliske Bergslitræet, der brørne Knud og Brynjulf Bergslien voks opp. Brosjyre får du hjå turistinformasjonen eller frå Voss Folkemuseum.

Bergsliløypa: 
1. Ola Mosafinn og Ridande Vossabrydlaup (Vekke i påvente av ny plassering)

2. Bergsliparken

3. Voss Ungdomshall

4. Bergslitræet

5. Norsk Kunsthandverkskule

6. Dagestadmuseet

7. Voss Prestegard

Her kan du lese meir om Bergslitræet og historia bak dei ulike postane.

 

Tags
vandring