Vossapeikar
Foto:Sara Finne

Om Destinasjon Voss

Destinasjon Voss er eit reisemåls- og utviklingsselskap. Hovudoppgåvene våre er å koordinere og marknadsføre reiselivet på Voss samt arbeide med prosjektutvikling innan reiseliv.

Voss har ein ambisiøs plan for reiselivet i perioden fram mot 2020. Med ein sentral plassering i Fjord Norge, og stor satsing på å vidareutvikle vintertilboda, er målet å vere det leiande heilårsreisemålet i Noreg.

På nyåret 2019 starta me prosessen med å verta serfifisert som eit berekraftig reisemål. Du kan lesa meir om prosessen her.

124 verksemder på Voss er medlem av Destinasjon Voss. Sjå lista over medlemmer her.

Medlemmene i Destinasjon Voss er også medlem i Voss Næringsråd, der styret er rådgjevande organ for marknadsarbeidet i Destinasjon Voss. Les meir om fordelane ved å vera medlem i Destinasjon Voss her.

Kontaktinformasjon Destinasjon Voss:
Telefon: 406 17 700
E-post: [email protected]
Besøksadresse: Evangervegen 3, 5704 Voss
Postadresse: Evangervegen 3, 5704 Voss
 

Tilsette:

Mona Haugland Hellesnes
Dagleg leiar

Mona

E-post: [email protected]
Tlf: 41 39 04 61

Åse Hansen
Leiar Turistinformasjon

Åse

E-post: [email protected]
Tlf: 93 68 42 61

Eva Erikstad
Sal- og marknadsmedarbeidar
(i vikariat t.o.m juli 2020)

Sara

E-post: [email protected]
Tlf: 41 00 95 24
 

Benedicte Watvedt Skaug
Prosjektleiar Berekraftig Reisemål

Benedicte

E-post: [email protected]
Tlf: 41 60 27 36

Sara Finne
Marknadskoordinator
(i permisjon t.o.m juli 2020)

Sara

E-post: [email protected]