voss skulptur

Vossavert

For å løfte heilhetsinntrykket til besøkande ynskjer Visit Voss og medlemmane å jobbe med vertskapsrolla. 

Til no er "Den store Vossaguiden" og "Vossavet" ferdig. Du finn dei her: