voss skulptur

Vossavert

For å løfta heilhetsinntrykket til besøkande ynskjer Visit Voss/Voss Sentrum og medlemmane å jobbe med vertskapsrolla. 

På denne sida finn ein innhald som tilsette kan sjå på og lese igjennom. Her får ein kjennskap til Voss og dei andre medlemsbedriftene og blir såleis ein betre vossavert. 

 

Artiklar:

Les gjennom desse artiklane så er du godt førebudd når du får spørsmål frå gjester. 

Den store Vossaguiden

voss gondol

I "Den store Vossaguiden" finn du ein grundig introduksjon til Voss og dei ulike sidene av bygda.

Vossavet - 10 enkle bod

Paraglider og lønahorgi enkel grafikk

"Vossavet" er 10 enkle bod for å gjere besøkande meir bevisste på sine val og på sårbarheiter i miljøet vårt. 

 

Filmar

Her får du eit innblikk i nokre av våre medlemsbedrifter. Kva tilbyr bedrifta og kva er viktig for dei? 
Fleire filmar kjem. 

TeBe
Voss Vind

 

Skydive Voss/Voss Fallskjermklubb

 

Tre Brør
Voss Resort

Om Voss Resort

Snjolegging i Voss Resort:

 

Myrkdalen

Sommar

Vinter