MEDLEMSSIDE

Visit Voss jobbar for heilårleg reiseliv som skapar aktivitet i alle fire årstider.
Saman skal me arbeide for å løfta fram Voss som ein fantastisk destinasjon og bidra til
at reiselivet er ein positiv samfunsbyggar som tek vare på omgjevnadane våre.

Om Visit Voss

Visit Voss (tidlegare Destinasjon Voss AS) har tradisjonelt vore eit reisemåls- og utviklingsselskap. Januar 2021 fusjonerte selskapet med Næringshagen på Voss, og januar 2022 vart også Næringshagen i Hardanger ein del av selskapet. Soleis er Visit Voss no ei reiselivsavdeling i eit større næringsutviklingsselskap i regionen. Handelsstandsorganisasjonen Voss Sentrum er også ein del av dette samarbeidet. Saman er me eit kraftfullt fellesskap, med 14 faste tilsette, samt ei handfull flinke turistvertar i turistinformasjonen.   

Voss har ein ambisiøs plan for reiselivet. Februar 2023 vart ny reiselivsstrategi for Voss endeleg vedteke i heradsstyret, etter ein lang prosess kor Voss herad og Visit Voss har samarbeida tett om utarbeidinga av ny strategi. 

Voss er også sertifisert som berekraftig reisemål. Du kan lesa meir om prosessen her

Visit Voss gjer ein felles innsats for å bygge merkevara «Voss» og å løfte fram Voss som destinasjon, og jobbar med dei områda som er vanskeleg for kvar enkelt bedrift å finne tid til.   

Medlemsfordelar

Sjå kva me tilbyr til deg som vil vera medlem i Visit Voss

Last tuesday

Medlemmar

Her kan du sjå alle allereie er medlem av Visit Voss

Oversikt medlemmar

 

Annonsering

Ynskjer du hjelp med annonsering? Les meir her.

Smalahovesleppet

 

Ynskjer du også å bli medlem? 

Send oss ein e-post på [email protected], så tek me kontakt.
Du kan lesa meir om medlemsfordelane våre her.
Foto:
Sverre F. Hjørnevik
Vinter i Myrkdalen
Foto:
Jon Hunnålvatn Tøn
Voss Resort
Foto:
Erik Østlie
Vinter på Vangen
Foto:
Sverre F. Hjørnevik
Vinterstemning Myrkdalen
Foto:
Jon Hunnålvatn Tøn
Voss Resort
Foto:
Jon Hunnålvatn Tøn
Voss Gondol

Voss Reiselivsråd

Voss Reiselivsråd (styringsgruppe Visit Voss) er ei gruppe som representerer bedriftene som har valt reiselivspakke (medlemskap Visit Voss) i Hardanger og Voss Næringshage AS. Visit Voss er ein avdeling i Hardanger og Voss Næringshage AS. Styringsgruppa utarbeider strategi og handlingsplanar, og prioriterer budsjett innanfor overordna ramme og strategi gjeve av hovudstyret og dagleg leiar i Hardanger og Voss Næringshage AS. Sitjande Reiselivsråd vart vald på medlemsmøte i Visit Voss 1. mars 2023.

Instruksen til Voss Reiselivsråd kan du lese her

Representantar i Reiselivsrådet

Hege Magnusson, leiar i rådet, (Voss Resort)
Helene Bjørnø (Norways Best)  
Frode Solbakk (
Voss Active
Tine Kjosås (
Hardanger og Voss museum
Øystein Ormåsen (
Wild Voss
Tor Andre Villmones (
Scandic Voss
Berit Lunde (
Park Hotel Vossevangen
Thomas Stene (
Fleischer’s Hotel AS

Tilsette

Gry Bystøl
Leiar Visit Voss

E-post: [email protected]
Tlf: +47 97 16 84 11

Benedicte Kragh
Marknadssjef

E-post: b[email protected]
Tlf: +47 48 24 61 37

Åsmund B. Aarsand 
Digital marknadsførar

E-post:[email protected]  
Tlf: +47 95 25 12 01 

Peder Hagelund 
Leiar Voss Turistinformasjon 

E-post: [email protected]  
Tlf: +47 902 53 709