Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss Folkemuseum
Vis hele bildet
Voss

Voss folkemuseum

Voss folkemuseum er eit friluftsmuseum, og eit regionmuseum for Voss og nabobygdene.

Museet har tre gardstun, som alle står på sine opphavlege plassar – Mølstertunet, Nesheimstunet og Oppheim gamle prestegard. I alt eig museet om lag 40 antikvariske bygningar. På Mølster ligg òg samlingsbygget, med faste og skiftande utstillingar. Dagestadmuseet, som ligg på andre sida av Vossevangen, viser arbeid av treskjeraren Magnus Dagestad.

Voss folkemuseum har i overkant av 20 000 gjenstandar. Det aller meste av dette er gjenstandar knytt til den lokale bondekulturen, slik han var fram til rundt 1900. Til samlingane høyrer òg eit innhaldsrikt bibliotek, fleire lokale arkiv, og rundt 70 000 fotografi.

Voss folkemuseum vart skipa i 1917, og har sidan 2008 vore ein del av Hardanger og Voss museum.

Mølstertunet

Mølstertunet vart freda i 1923, og vart offisielt opna som museum i 1928. Tunet gjev oss eit godt innblikk i den lokale byggeskikken, og fortel mykje om korleis folk levde i eldre tider. Garden har i fleire hundre år vore delt mellom to brukarar. To familiar dreiv gard i det same tunet, og her er i alt 18 hus. Det eldste huset på tunet er truleg frå tidleg 1500-tal, dei yngste frå 1870-åra.

Opningstider:
Måndag - fredag: kl. 10 - 15
For grupper, ta kontakt på tlf. 474 79 794 eller på e-post til [email protected]

Grunna smittevern har me ikkje ordinære omvisningar inne i husa denne sommaren. Me fortel gjerne om tunet, og livet der, til alle besøkande som ynskjer det.

I løpet av 2021 skal det stå ferdig ei ny basisutstilling, slik at delar av utstillingsbygget er stengt for gjester.

Voss Bygdekvinnelag har bakstedagar fredager i juli (3., 10., 17., 24.). Desse dagane sit òg Voss Husflidslag med tradisjonelle handverksarbeid, som t.d. kolrosing, perling, strikking med meir.

Ulike aktivitetar for born.

Kafè med gulrotkake og nysteikte lappar. Museumsbutikk

Kontaktinformasjon

Map