Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss folkemuseum Mølstertunet
Voss Folkemuseum
Voss Folkemuseum
Vis hele bildet
Voss

Voss folkemuseum

Voss folkemuseum er eit friluftsmuseum, og eit regionmuseum for Voss og nabobygdene.

Museet har tre gardstun, som alle står på sine opphavlege plassar – Mølstertunet, Nesheimstunet og Oppheim gamle prestegard. I alt eig museet om lag 40 antikvariske bygningar. På Mølster ligg òg samlingsbygget, med faste og skiftande utstillingar. Dagestadmuseet, som ligg på andre sida av Vossevangen, viser arbeid av treskjeraren Magnus Dagestad.

Voss folkemuseum har i overkant av 20 000 gjenstandar. Det aller meste av dette er gjenstandar knytt til den lokale bondekulturen, slik han var fram til rundt 1900. Til samlingane høyrer òg eit innhaldsrikt bibliotek, fleire lokale arkiv, og rundt 70 000 fotografi.

Voss folkemuseum vart skipa i 1917, og har sidan 2008 vore ein del av Hardanger og Voss museum.

Mølstertunet

Mølstertunet vart freda i 1923, og vart offisielt opna som museum i 1928. Tunet gjev oss eit godt innblikk i den lokale byggeskikken, og fortel mykje om korleis folk levde i eldre tider. Garden har i fleire hundre år vore delt mellom to brukarar. To familiar dreiv gard i det same tunet, og her er i alt 18 hus. Det eldste huset på tunet er truleg frå tidleg 1500-tal, dei yngste frå 1870-åra.Mølstertunet vart freda i 1923, og vart offisielt opna som museum i 1928.

Ta kontakt dersom du ynskjer omvising på Nesheim eller Oppheim.

Sommaren 2021
Ei ny basisutstilling, Utsyn mot Voss, står klar til sommarsesongen 2021. Utstillinga fortel historia til Voss dei siste 500 åra.

Grunna smittevern har me ikkje ordinære omvisingar sommaren 2021. Me fortel gjerne om tunet, og livet der, til alle besøkande som ynskjer det.

Voss Bygdekvinnelag har bakstedagar kvar fredag i juli. Desse dagane sit òg Voss Husflidslag med tradisjonelle handverksarbeid, som t.d. kolrosing, perling, strikking med meir.

Folkemusikaren Siri Nordgård held tre korte konsertar kvar vekedag i juli. Den eine av desse er spesielt retta mot born.

Aktivitetar for born.

Kafè med gulrotkake og nysteikte lappar. Museumsbutikk

Opningstider
1. juni–31. august: Kvar dag, 11–16.
1. september–31. mai: Måndag–fredag 10–15, sundagar 12–15.

For grupper, ta kontakt på tlf. 474 79 794 eller på [email protected]

Om denne aktiviteten
Telefon
+47 474 79 794
E-post
[email protected]
Opening hours
Sommar: Kvar dag 11–16

Prisinformasjon

Til og med 15. juni:
Vaksne: 55,-
Born (under 15 år): Gratis

Frå 16. juni:
Vaksne: 110,-
Grupper (minst 15 personar): 90,-
Studentar: 55,-
Born (under 15 år): Gratis

Kontaktinformasjon

Map