CBIS 5986893
CBIS 5986890
CBIS 5986891
CBIS 5986892
Show full image
Voss

Alf Opheim Optikk

Godt utval i innfatningar, solbriller og kontaktlinseprodukt.

Firmaet er også mellom dei fremste i verda innan prismekorrigering og samsynsproblem. Alf Opheim Optikk har to offentleg godkjende optometrister med kontaktlinse-kompetanse, og tek seg av pasientar frå heile landet.

Forretninga vart starta i 1922 av Knut S. A. Opheim, og det er no barnebornet Alf Opheim som driv som tredje generasjon.

Occasions

  • 21 July
  • 22 July
  • 23 July
  • 24 July
  • 25 July
  • 26 July
  • 27 July
  • 28 July

Map