cbis:2155185
cbis:2155185
cbis:2155185
Voss

Kurs i elvepadling, nivå 2 - Voss, Outdoor Norway

Vil du utvida padleferdighetene dine og bygga sjølvtilliten din?

Dette kurset legg til grunn at padlere allereie har grunnleggande klasse 2-vassoppleving. Dette gjer at vi kan starta kurset på klasse 2 og bruka god tid på å utvikla desse ferdighetene, slik at vi kan byrja å utvikla oss mot krava for å starta padle i klasse 3 stryk.
Kurset vil ha fokus på sikre elvekjøringsstrategier, sikkerheit og redning i vatnet, og dessutan å utvikla dine personlege padleferdigheter for vatn.
Du vil gå god kunnskap frå dei beste instruktørane våre, det er ein super måte å forbetra padlingen din og å bli meir sjølvsikker.
Kurset vil byrja med vatn i bevegelse, og deretter gå over til whitewater padling.

Før du deltar på kurset bør du:
- Ha fullført Grunnkurs i elvepadling eller ha padla kajakk i klasse 2-vatn fem gonger eller meir i løpet av det siste året.
- Kunne padla i ei rett linje på flattvann.
- Kunne "ferry glide".
- Kunne bryta inn og bryta ut frå klasse 2-stryk.
- Vera komfortabel med klasse 1 stryk.

KURSVARIGHEIT
2 dagar, totalt 16 timar, 8 timar kvar dag.

SESONG
Juni til oktober

KURSDATOAR 2021
28. og 29. juni
19. og 20. juli
9. og 10. august
11. og 12. september

eller på førespurnad med minimum 3 personar påmelde eller tilsvarande betaling. Send oss ​​e-post med førespurnad for spesielle datoar.

PRIS
kr. 3500 voksen
kr. 3150 Ungdom (12 år til 17 år)

KURSINNHALD
Du vil vanlegvis vera i ei gruppe på 4 med ein instruktør. Fyrste dagen vert det møte med instruktøren og det vert tid til å diskutera forventningar og ambisjonar. Me tar utgangspunkt i det som vert diskutert + værmeldingar for å planlegge dagens aktivitet saman med deg.

Du kan lese meir om kurset på www.outdoornorway.no

LÆRINGSPLAN
- Posture, balance, leaning & surfing
- Effective strokes
- Grade 1 – 3 paddling: Catching small eddies, paddling with anticipation
- Reading water, group awareness, scouting & basic throw-rope technique
- Performing break-ins & break-outs, ferries & linking manoeuvres
- Rolling introduction on both sides & hand rolls
- As part of this whitewater safety and rescue is essential, there may be an opportunity to look at a variety of aspects of this during the day as well

NB – kunden må sjølv ha forsikring som dekker denne aktiviteten, aktivitetsformidlaren har ikkje forsikring for gjestene på dette produktet.

Kontaktinformasjon

Produktegenskaper

  • Sommer
  • Vår
  • Høst

Map