Utsikt over Voss
©Erik Østlie

Ledig stilling som marknadsførar i Visit Voss

Er du den som kan ta marknadsføringa av vossabygda opp til nye høgder?

Me søker etter ein digital marknadsførar, som kan ta ei sentral rolle i marknadsføring av Voss og reiselivsbedriftene i bygda vår. Destinasjon Voss og Næringshagen på Voss fusjonerer og vert ei verksemd, personen me no tilset vil få ei sentral rolle i den nyskipa verksemda.

For å søke må du: 
•    Visa til erfaring med drift av kommersielle web-sider
•    Visa til erfaring med drift av kommersielle SoMe kanalar; FB, IG, snap ++
•    Visa til erfaring med tekstproduksjon og vera ein dugande engelsk- og nynorskskribent

Det er eit føremon at du:
•    Har erfaring med fotografering og videoproduksjon
•    Har erfaring med bruk av digitale verktøy for bilderedigering, videoredigering og grafisk utforming
•    Har erfaring med planlegging og drift av digitale kampanjar
•    Har erfaring med å leggje og gjennomføre marknadsplanar
•    Kan starte snøgt i stillinga

Stillingsprosent: 80-100%.

Søknadsfrist er sundag 8. november.

For spørsmål ta kontakt med: Gry Bystøl, reiselivsansvarleg: [email protected]

 

Om samanslåinga av Næringshagen og Destinasjon Voss

Næringshagen og Destinasjon Voss blir no eitt selskap, og bakgrunnen for fusjonen er auka behov for eit heilskapsperspektiv på forbetrings- og utviklingsprosessar i regionen. Næringshagen og Destinasjon Voss er to sentrale aktørar for næringslivet generelt og reiselivet spesielt, og begge organisasjonane har i bunn og grunn jobba mot det same, overordna målet: å lyfte Voss opp og fram. Uavhengig av om det gjeld skaparglede og gründerverksemd, forretningsrådgjeving, støtte til og oppbacking av lokale bedrifter eller å vidareutvikle og marknadsføre Voss som reiselivsdestinasjon. 

Det nye selskapet skal vere for alle verksemder i regionen, uavhengig av bransje, og vil òg stå sentralt i koplinga mellom næringslivet og Voss herad, Vestland fylke og andre sentrale institusjonar. Organisasjonen er i støypeskjeen, og skal i tida som kjem kartleggje marknaden og tilpasse produkt og tenester – for på den måten i enda større grad å hjelpa næringslivet med eksisterande og framtidige behov, bidra til vekst og jobbe for merkevaren Voss.