Vandring i Myrkdalen
©Sverre F. Hjørnevik

Medlemsfordelar i Destinasjon Voss

Bli med på laget! 

Verksemder som betaler marknadsbidrag til Destinasjon Voss, kan nyte godt av ei rekkje medlemsfordeler i form av marknadsføring.

Publikasjonar, nettsider og liknande: 

 • Tilgang på vår designmanual – Voss logo 
 • Presentasjon i Voss Guide – kjem ut ein gong kvart år – rabatt på annonsar
 • Moglegheit for å ha brosjyrar tilgjengeleg i turistinformasjonen og sal av aktiviteter
 • Presentasjon av verksemda på visitvoss.no og promotering av verksemda på Visit Voss si Facebook-side og Instagramkonto.
 • Synlegheit av verksemda på fjordnorway.com og visitnorway.com.
 • Tilbod om deltaking på kampanjar og publikasjonar som samarbeidspartnarar står for 

Presentasjon og visning gjennom våre aktivitetar, som: 

 • Aktivt påverknad ovanfor media/presse – lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Visningsturar o.a. for agentar, turarrangørar, reiseselskaper og opinionsdannarar 
 • Tilrettelegging for tv-selskap og produksjonsselskap som vil gjere innspelingar på Voss 
 • Sal og marknadsføring av regionen som ein heilskap, gjennom ein rekkje kanalar 
 • Samarbeidspartnar i utvikling av gode og unike produkt 
 • Arrangør av kurs og kompetansehevingstiltak i samarbeid med andre aktørar. Medlemsmøte og liknande arrangement med fagleg påfyll og møte med kollegaer i bransjen 

Rabattavtalar for 2020:

Hotellavtale/rabatt på overnatting og kurs/konferanse på Grand Terminus/Villa Terminus, Agustin Hotel, Zander K og Bergen Børs i Bergen 
Avisa Hordaland gjev 15 % rabatt av listepris på all annonsering av ordinære utgåver av avisa, i tillegg til annonsering på nettsidene. Merk at avtalen ikkje omhandlar sponsorannonsar/annonsar bestilt av tredjepart

Sjå lista over alle som er medlem i Destinasjon Voss her.

Vil du bli medlem? Send ein e-post til [email protected], så tek me kontakt.