cbis:1734768
Osafestivalen
Osafestivalen
cbis:1734768
cbis:1734768

Osafestivalen

Osafestivalen er ein festival for folkemusikk og klassisk musikk. Festivalen vert arrangert siste helga i oktober kvart år og tilbyr om lag 40 konsetar og arrangement i ulik storleik fordelt over fire dagar. I tillegg står festivalen for heilårsscena Osascena og UngOsa, som er ei helgesamling for born og unge med interesse for folkemusikk og dans.

Klikk her for å kjøpa billettar!

I løpet av fire dagar kvar haust er Osafestivalen ein arena for interessante musikalske møte mellom utøvarar av tidlegmusikk frå klassisk side, og folkemusikarar frå ulike tradisjonar og kulturar.

Festivalen har namn etter, og bakgrunn i Sigbjørn Bernhoft Osas tankar om å skape ein møtestad der folkemusikken møter og bryner seg på nærliggande musikkformer. Festivalen er ein nyskapande, intim møteplass for tradisjons- og samtidsuttrykk og har fast hovudarena i Voss
idrettshall Voss.

Med både tradisjonell folkemusikk og nykomposisjonar på programmet er målet til festivalen å smi saman tradisjon og visjon.

Sjå programmet for Osafestivalen her!

Kontaktinformasjon

Anledninger

  • 25 Oct 2024 - 27 Oct 2024

Produktegenskaper

  • Høst