Skjervsfossen
Vis hele bildet

Skjervsfossen

Skjervsfossen består av to fossar tett etter kvarandre, med eit fall på 150 meter.

Fossen er ein attraksjon på Nasjonal Turistveg Hardanger, som ligg ved den gamle vegtraseen opp Skjervet i Granvin. Området kring fossen er tilrettelagt med stiar, trapper, utsiktspunkt, rasteplasss samt eit toalett utanom det vanlege! Ved foten av fossen kan du oppleva "dusjen", og kjenna kreftene frå fossefallet buldra i kroppen.

Kontaktinformasjon

  • Destinasjon Voss

Anledninger

  • 18 Sep 2021 - 15 Oct 2023

Map