Guida tur til Kiellandbu 2021
Guida tur til Kiellandbu 2021
Guida tur til Kiellandbu 2021
Vis hele bildet
Voss

Guida tur til Kiellandbu 2021

Den magiske hytta på kanten av stupet

Sjå for deg at du vandrar gjennom frodige fjelldalar i tett morgontåke. Stien følger ei stri elv og tek deg over svaiande bruer. Ein stad i tåka høyrer du ei ravn som sender si dystre klagesang utover fjella. Etter ei bratt stigning kjem du til eit flatare område med gras og små myrer. Brått lettar tåka. Framfor deg ligg ei lita hytte, spektakulært plassert ute på kanten av ein bratt skråning. Langt under deg ser du ein smal fjordarm, og i det fjerne: ein krittkvit isbre. Velkomen til Kiellandbu – ein magisk plass.

Turskildring
Bli med på ein guida fottur til ein av våre favorittstader! Vi møtast om morgonen i andre etasje på Tre Brør Kafé. Vi hilser på kvarandre og går gjennom turplanen. Ein halvtimes biltur tek oss til turens startpunkt.

Vår vandring byrjar ved den gamle kraftstasjonen på Hodnaberg ved Hamlagrøvatnet. Det inneber at vi er i fjellterreng heilt frå starten av. Vi følger først ein grusveg sørover medan vi vinn høgde. Deretter tek vi av inn på ein T-merkt sti, som delar seg ved Kvålsdalstjørni. Her kryssar vi den krystallklare elva på ei flott hengebru, før vi held fram sørover mot Hardingaskaret. Vi går nå på ei gamal handelsrute. Vår sti tek av skrått oppover mot Sveindalseggi, og syner eit stadig villare landskap kring oss. Etter eit flatare parti kjem vi til Kiellandbu, som er vårt mål for dagen. Her nyt vi vår velsmakande lunsj laga av lokalproduserte matrettar, medan vi beundrar den strålande utsikta.

På heimvegen følger vi anten den same stien tilbake, eller legg spora våre over Sveindalsnuten (1065) for å få enda betre utsikt. Kanskje vi kan freiste med eit friskt bad i eit kjølig fjellvatn på vegen tilbake?


Sesong
Daglege turar i perioden 10.Juni til 20.Oktober.


Kvifor bli med?
Kiellandbu er ei perle. Hytta er lett å gå til, her er lite folk, terrenget er variert og vakkert, og utsynet frå hytta er fantastisk. Vi følger eit flott vassdrag store delar av turen, med levande kulturlandskap, vakre blomar og beitedyr like ved stien.


Tiltak i høve koronaviruset (Covid-19)
Etter pålegg frå nasjonale og lokale styresmakter har vi gjort grundige risikoanalysar av all vår aktivitet med tanke på smittespreiing og smittevern. Vi har laga ei eiga nettside der du finn detaljert risikoanalyse og oppdaterte kjøps- og avtalevilkår. https://www.wildvoss.no/dokumentasjon

For alle våre aktivitetar gjeld følgande:
Deltakarar må være friske og utan symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon.
Maksimal gruppestorleik er 5 personar, inkludert guiden.
Deltakarar må køyre eigen bil til startstaden eller ordne transport sjølv.
Deltakarar må ikkje være omfatta av gjeldande karantenereglar.
Personar med samfunnskritiske oppgåver må sjølv vurdere si eiga deltaking.
Deltakarar må sørgje for god handhygiene før, under og etter arrangementet.
Deltakarar må halde minst 1 meters avstand til andre deltakarar når det er mogeleg.
Vi stiller handsprit til disposisjon og gjennomfører handdesinfeksjon ved starten av kvar aktivitet.


Praktiske detaljar
Vi møtast på vårt kontor i andre etasje på Tre Brør Kafé kl 9.30. Her blir det ein kort presentasjonsrunde og gjennomgang av bekledning og utstyr før vi køyrer til Hodnaberg.

Vi er attende på Voss kring kl 17.00.


Krav til deltakarar
Denne turen går i all hovudsak i lettgått fjellterreng på T-merkt sti. Det er ein fordel om du har gått nokre turar i fjellet før, men det er ikkje eit krav. Du er i normal fysisk form og føler deg frisk.

Naudsynte klær og utstyr
På turen treng du dette:
Gode sko eller støvlar til vandring i fjellet.
Vind- og vasstette klede (skalklede).
Liten ryggsekk (ca 20 liter).
Ei ekstra t-skjorte.
Ekstra genser eller lett fleecejakke.
Solbrillar og solkrem.
Vandrestavar er ein god idé.
Lue eller caps.
Drikkeflaske og litt tursnacks.
Ta gjerne med badetøy og handkle til returen.
​​​

​Prisar og vilkår
Prisen for vaksne er kr 1590 per person. Pris for born mellom 7 år og 14 år er kr 990 per person. Nedre aldersgrense er 7 år. Minste gruppestorleik er 2 personar. Trykk på knappen "Kjøp plass på tur nå" for å kjøpe plass. Merk at det er minimum 24 timars førehandsbestilling. Ta gjerne kontakt med oss ved siste-liten forespurnader.

Gruppestorleik: 2-12 deltakarar.


Inkludert i prisen:
Følge av ein kompetent guide på heile turen.
Eit lett måltid av lokalprodusert mat, inkludert varm drikke – laga på primus.
Alt naudsynt tryggleiksutstyr.
Dagsbesøk på den ubetjente DNT-hytta Kiellandbu.
Tilgang til å låne ekstra klede og vandrestavar kostnadsfritt ved behov.

Ikkje inkludert i prisen:
Biltransport på strekninga Voss - Hodnaberg.
Tog eller annan reisemåte til Voss.

Ved å reservere plass på denne turen aksepterar du våre kjøps- og avtalevilkår (pdf). Desse er oppdaterte i tråd med koronaviruset.
https://www.wildvoss.no/dokumentasjon.


Litt om ansvarleg turisme og berekraft
Wild Voss jobbar kontinuerleg med å minske det økologiske fotavtrykket til våre turar og aktivitetar. Vi fylgjer dei oppdaterte GSTC-kriteria for ansvarleg reiseliv. Som deltakar på ein av våre turer kan du vere trygg på følgjande:

Vi ferdast sporlaust og i tråd med «Leave No Trace-prinsippene».
Vi nyttar utsleppsfri infrastruktur når det er mogeleg.
Våre turar går til fots, på truger eller på ski. Vår ferd i naturen bidreg ikkje til auka klimagassutslepp, og fører med seg minimale konsekvensar for økosystema kring oss.
Guiden din delar gjerne sin kunnskap om lokal natur, kultur og stader vi besøker.
Vi støttar ansvarlege, lokale bedrifter.
Guiden din vil framsnakke varsom og naturvennlig ferdsel og øke bevisstheten din om lokalt dyre- og planteliv.
Vi følgjer lovar og reglar for ferd i fri natur og i kulturlandskap.
Vi jobbar for å minimere avfall, og veljer difor produkt og emballasje med lang levetid.


Har du spørsmål om turen?
Kontakt Øystein i Wild Voss på +47 93484041 eller send ein epost til [email protected] .


Kiellandbu turdetaljar
Samla distanse: Om lag 12 km.
Estimert tidsbruk: Om lag 6 timar frå bil til bil.
Samla stigning: 350 meter.
Turgradering: Lett (grøn).
Familievenleg: Ja, for born som har fylt ni år.

Bestill her

Kontaktinformasjon

Map