CBIS 5925076
CBIS 5925087
Vis hele bildet
Voss

Vangskyrkja

Vangskyrkja er bygd i perioden 1271-1277.

Kyrkja er ei brukskyrkje med gudsteneste kvar sundag kl 11.00. Om sommaren er kyrkja open for turistomvisning, og det vert skipa til sommarkonsertar ein gong i veka.

- Omvisning etter avtale utanom sesong
- Opningstidene varierer ved kyrkjelege arrangement
- Kyrkja er stengd ved seremoniar
- Brosjyre med meir informasjon kan ein få i kyrkja

Kontaktinformasjon

Anledninger

  • 14 September
  • 15 September
  • 16 September
  • 17 September
  • 18 September
  • 19 September
  • 20 September
  • 21 September

Map