CBIS 5925076
CBIS 5925087
Show full image
Voss

Vangskyrkja

Vangskyrkja er bygd i perioden 1271-1277.

Kyrkja er ei brukskyrkje med gudsteneste kvar sundag kl 11.00. Om sommaren er kyrkja open for turistomvisning, og det vert skipa til sommarkonsertar ein gong i veka.

- Omvisning etter avtale utanom sesong
- Opningstidene varierer ved kyrkjelege arrangement
- Kyrkja er stengd ved seremoniar
- Brosjyre med meir informasjon kan ein få i kyrkja

Contact information

Occasions

  • 18 July
  • 19 July
  • 20 July
  • 21 July
  • 22 July
  • 23 July
  • 24 July
  • 25 July

Map