Elvebading

Har du blitt inspirert av flotte Instagramfoto av blå, krystallklare elver? Dette bør du tenke på før du legg ut på badetur
 

Bading på eige ansvar

Ei hemmeleg perle har ingen badevakt. All bading i elver skjer på eige ansvar og me anbefaler deg til å aldri bade aleine. 

Elva forandrar seg frå dag til dag.

Sjølv om elva er den perfekte badeplassen ein dag kan ho neste dag vera full av farar. Straumane i elva kan dra deg under vatn og gjere det vanskeleg å svømme. I verste fall kan du blir trekt under ein stein og bli sittande fast. 

Ein må berre bada når vasstanden er låg - ikkje hopp uti om du er usikker. 

Bruk sunn fornuft

Vurder heile tida naturkreftene opp mot eigen kunnskap. Klarar du å lese elva og kvar straumane går? Ser du etter virvlar og kvitt vatn? Vurder dine eigne svømme kunnskapar.

Eigenredning

Prøv å kom deg i land. Svømm i 90 grader rett til sida. Blir ein tatt med i eit stryk er det best å legge seg på ryggen med henda rett ut og beina peikande ned. Når elva blir rolegare kan du legga deg på magen å symje rett mot land. 

Ta vare på naturen

Naturen er noko av det flottaste me har. Me deler den gjerne med deg og andre mennesker i mange år framover. Langs elvene er det ikkje tilrettelagt med søppelspann og toalett. Rydd opp etter deg. 

Unngå gjerne å tagge eller merke eksakt lokasjon. På denne måten blir trykket mindre på enkelte plassar. 

Vis omsyn til fastbuande, særleg med tanke på kvar du parkerer, søppel og do-besøk. Ikkje blokker vegen eller parker framfor traktoren/bilen til den lokale bonden. Spør om lov ved parkering i tun/på private områder.