Voss Resort
©Jon Hunnålvatn Tøn

Gjesteundersøking

Vil du hjelpe oss med å bli eit meir attraktivt og berekraftig reisemål? 

Svar på vår gjesteundersøking og du er med i trekking av minnerike opplevingar på Voss.

Trykk her for å delta

Erik Østlie

Foto: Erik Østlie

Du er med i trekkinga av følgjande:

Gåvekort Voss Sentrum (1000 kr)

Flyging i vindtunell

Gondolbillett m/heiskort hjå Voss Resort

Heiskort i Myrkdalen